VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Socio-economic research"

Some Socio-Cultural Characteristics of Development of Russia in the Conditions of Increasing Globalization

Lastochkina M.A.

2 (9), 2017

Lastochkina M.A. Some Socio-Cultural Characteristics of Development of Russia in the Conditions of Increasing Globalization. Social area, 2017, no. 2 (9). URL: http://socialarea-journal.ru/article/2255?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Aktualizirovannye cennosti sovremennogo rossiyskogo obschestva [Tekst] / otv. red. I. A. Haliy. – M. : IS RAN, 2015. – 273 s.
  2. Lapin, N. I. Gumanisticheskiy vybor naseleniya Rossii i centry vnimaniya rossiyskoy sociologii [Tekst] / N. I. Lapin // Sociologicheskie issledovaniya. – 2016. – № 5. – S. 23–34.
  3. Lastochkina, M. A. Modernizaciya kak obschesistemnyy process: suschnost i osnovnye napravleniya [Tekst] / M. A. Lastochkina, A. N. Lastochkin // Diskurs. – 2016. – № 2. – S. 470–474.
  4. Rossiyskoe obschestvo i vyzovy vremeni. Kniga vtoraya [Tekst] / M. K. Gorshkov [i dr.] ; pod red. M. K. Gorshkova, V. V. Petuhova ; Institut sociologii RAN. – M. : Ves Mir, 2015. – 432 s.
  5. Rossiyskoe obschestvo i vyzovy vremeni. Kniga pervaya [Tekst] / M. K. Gorshkov [i dr.] ; pod red. M. K. Gorshkova, V. V. Petuhova ; Institut sociologii RAN. – M. : Ves Mir, 2015. – 336 s.
  6. Sociokulturnye faktory konsolidacii rossiyskogo obschestva [Elektronnyy resurs]. – M. : IS RAN, 2013. – 54 s. – Rezhim dostupa : http://www.isras.ru/inab_2013_01.html
  7. Fotina, A. V. Izuchenie stratifikacii rossiyskogo obschestva v sovremennom nauchnom diskurse [Elektronnyy resurs] / A. V. Fotina // Socialnoe prostranstvo. – 2015. – № 1. – Rezhim dostupa : http://sa.vscc.ac.ru/article/1643
  8. Etatistskie modeli modernizacii [Tekst] / otv. red. V. N. Shevchenko. – M., 2002. – 154 s.
  9. Ilyin, V. A. National Security Strategy 2015 – A Step Towards The New Phase Of Russian’s Development [Text] / V. A. Ilyin // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. – 2016. – № 1 (43). – P. 9–25.
  10. Ilyin, V. A. Public Opinion Monitoring Of The State Of The Russian Society [Text] / V. A. Ilyin // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. – 2016. – № 1 (43). – P. 26–33.

-->