VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Socio-economic research"

Scientific Communication: a Global Trend or a New Academic Discipline?

Neustroeva S.L.

5 (17), 2018

Neustroeva S.L. Scientifi c communication: a global trend or a new academic discipline? Social area, 2018, no. 5 (17). DOI: 10.15838/sa.2018.5.17.12

DOI: 10.15838/sa.2018.5.17.12

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Menzel H. Planned and unplanned scientific communication. Proceedings of the International Conference on Scientific Information: Two Volumes. National Research Council. Washington, DC: The National Academies Press, 1959, pp. 199–243. DOI: org/10.17226/10866
 2. Burns T., O’Connor D., Stocklmayer S. Science Communication: a Contemporary Definition. Public Understanding of Science, 2003, no. 12 (2), pp. 183–202.
 3. Kargapolova I.A. Normy v nauchnoy kommunikacii // Politicheskaya lingvistika. 2012. № 1. S. 258–259.
 4. Pokotylo M.V. Fenomen «Nauchnye kommunikacii»: status i funkcii // Prioritetnye napravleniya razvitiya obrazovaniya i nauki: mat-ly IV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Cheboksary, 24 dek. 2017 g.) / redkol.: O.N. Shirokov [i dr.]. Cheboksary: CNS «Interaktiv plyus», 2017. S. 227–231.
 5. Vydrin O.V. Nauchnaya kommunikaciya: k metodologii issledovaniya // Vestn. ChelGU. 2009. № 42. S. 112–117.
 6. Medvedeva S.M. Ot nauchnogo tvorchestva k populyarizacii nauki: teoreticheskaya model nauchnoy kommunikacii // Vestn. MGIMO. 2014. № 4. S. 278–286.
 7. Chernyavskaya V.E. Nauchnyy diskurs: vydvizhenie rezultata kak kommunikativnaya i yazykovaya problema. M.: LENAND, 2017. 144 s.
 8. Trench B., Bucchi M. Science Communication, an Emerging Discipline. Journal of Science Communication, 2010, no. 3, pp. 1–5. URL: https://jcom.sissa.it/archive/09/03/Jcom0903%282010%29C01/Jcom0903%282010%29C03
 9. The Royal Society. The Public Understanding of Science: Report of a Royal Society ad hoc Group endorsed by the Council of the Royal Society. London: Royal Society, 1985. 41 p.
 10. Dinamika razvitiya otrasli nauchnoy kommunikacii v Rossii 2016–2017 gg.: ezhegod. issled. proekta «Kommunikacionnaya laboratoriya». SPb.: Universitet ITMO, 2018. C. 14.
 11. Obzhorin A.M. Problemy populyarizacii nauki v Rossii // Nauchnaya periodika: problemy i resheniya. 2017. T. 7. № 2. C. 117–125.

-->