VolRC RAS scientific journal (online edition)
25.04.202404.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Socio-economic research"

New in the Methodology of Studying a Social Space, or What Is Agent-based Modeling?

Rossoshanskaya E.A.

4 (6), 2016

Rossoshanskaya E.A. New in the Methodology of Studying a Social Space, or What Is Agent-based Modeling?. Social area, 2016, no. 4 (6). URL: http://socialarea-journal.ru/article/2016?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Bakhtizin A. R. Agent-orientirovannye modeli ekonomiki [Agent-based economic models]. Moscow: Ekonomika, 2008. 279 c.
 2. Boev V. D., Kirik D. I., Sypchenko R. P. Komp'yuternoe modelirovanie: posobie dlya kursovogo i diplomnogo proektirovaniya [Computer simulation: manual for course and thesis research]. Saint Petersburg: VAS, 2011. 348 p.
 3. Borshchev A. V. Imitatsionnoe modelirovanie: sostoyanie oblasti na 2015 god, tendentsii i prognoz [Simulation modeling: the status of the field up to 2015, trends and forecast]. IMMOD 2015 [National Simulation Society 2015]. Available at: http://www.anylogic.ru/upload/pdf/immod15_borshchev_statia.pdf
 4. Burd'e P. Sotsiologiya politiki: per. s fr. [Sociology of politics: translation from French]. Moscow: Socio-Logos, 1993. 336 p.
 5. Makarov V. L., Bakhtizin A. R. Sotsial'noe modelirovanie – novyi komp'yuternyi proryv (agent-orientirovannye modeli) [Social modeling – a new computer breakthrough (agent-based models)]. Moscow: Ekonomika, 2013. 295 p.
 6. Makarov V. L., Bakhtizin A. R., Sushko E. D. Imitatsiya osobennostei reproduktivnogo povedeniya naseleniya v agent-orientirovannoi modeli regiona [Modeling the population’s patterns of reproductive behavior in an agent-based model of the region]. Ekonomika regiona [ Region’s economy], 2015, no. 3, pp. 313–322.
 7. Makarov V. L., Bakhtizin A. R., Sushko E. D. Modelirovanie demograficheskikh protsessov s ispol'zovaniem agent-orientirovannogo podkhoda [Modeling the demographic processes using an agent-based approach]. Federalizm [Federalism], 2014, no. 4, pp. 37–46.
 8. Makarov V. L., Bakhtizin A. R. Sovremennye metody prognozirovaniya posledstvii upravlencheskikh reshenii [Modern consequence prediction methods of management solutions]. Upravlencheskoe konsul'tirovanie [Management consulting], 2015. No. 7, pp. 12–24.
 9. Suslov V. I., Domozhirov D. A., Kostin V. S., Mel'nikova L. V., Ibragimov N. M., Tsyplakov A. A. Opyt agent-orientirovannogo modelirovaniya prostranstvennykh protsessov v bol'shoi ekonomike [The experience of agent-based modeling of spatial processes in a major economy]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: economy and sociology], 2014, no. 4, pp. 32–54.
 10. Sorokin, P. A. Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo [Human. Civilization. Society]. Moscow: Politizdat, 1992. – 543 s.
 11. Sushko, E. D. Mul'tiagentnaya model' regiona [Multi-agent model of a region]. Available at: http://www.artsoc.ru/publications/index.php?ID=155
 12. Sushko E. D. Mul'tiagentnaya model' regiona: kontseptsiya, konstruktsiya i realizatsiya: preprint [Multi-agent model of a region: concept, structure and implementation: preprint]. Moscow: TsEMI RAN, 2012. 54 p.
 13. Fattakhov M. R. Agent-orientirovannaya model' sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya megapolisov: avtoref. dis. na soisk. uch. st. k.e.n.: 08.00.13 [Agent-based model of socio-economic urban development: abstract from a Ph.D. in Economics dissertation: 08.00.13]. Moscow, 2011. 30 p.
 14. Filippov A. F. Sotsiologiya prostranstva [Sociology of space]. Saint Petersburg: “Vladimir Dal'”, 2008. 285 p.
 15. Chirkunov K. S. Agentnoe modelirovanie razvitiya territorial'noi sistemy [Agent modeling of territorial system development]. Informatika i ee primeneniya [Informatics and applications], 2011, volume 5, issue 1, pp. 58–64.
 16. Chirkunov K. S. Mul'tiagentnyi podkhod i modelirovanie povedeniya vzaimodeistvuyushchikh ierarkhicheskikh sistem ekonomicheskoi prirody avtoref. dis. kand. fiz.-mat. nauk: 05.13.11 [Multi-agent approach and behavior modeling of interacting hierarchical systems of economic character: abstract from a Ph.D. in Physics and Mathematics dissertation: 05.13.11]. Novosibirsk, 2012. 26 p.
 17. Gilbert N. Agent-based models. Sage Publications Inc., 2008. 112 p.
 18. Heath B., Hill R., Ciarallo F. A Survey of Agent-Based Modeling Practices (January 1998 to July 2008). Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2009, no. 12 (4) 9. Available at: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/12/4/9.html
 19. Kravari K., Bassiliades N. A Survey of Agent Platforms. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2015, no. 18 (1)11. Available at : http://jasss.soc.surrey.ac.uk/18/1/11.html
 20. Nikolai C., Madey G. Tools of the Trade: A Survey of Various Agent Based Modeling Platforms. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2009, no. 12 (2) 2. Available at: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/12/2/2.html

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: