VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Socio-economic research"

Assessments of susceptibility to the components of social space and to the levels of environmental threats

Davydenko V.A., Romashkina G.F.

3 (10), 2017

Davydenko V.A., Romashkina G.F. Assessments of susceptibility to the components of social space and to the levels of environmental threats. Social area, 2017, no. 3 (10). URL: http://socialarea-journal.ru/article/2308?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Bedash, Yu. A. O postmetafizicheskom podhode v issledovanii prostranstva [Tekst] / Yu. A. Bedash // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2015. – № 11 (133). – S. 279–288.
 2. Burde, P. Fizicheskoe i socialnoe prostranstva: proniknovenie i prisvoenie [Tekst] / P. Burde. Sociologiya socialnogo prostranstva / per. s franc.; otv. red. perevoda N. A. Shmatko. – M. : Institut eksperimentalnoy sociologii; SPb. : Aleteyya, 2007. – S. 64–87.
 3. Ilin, A. Krizis ekologii i ekologicheskogo soznaniya v obschestve potrebleniya [Tekst] / A. Ilin // Vek globalizacii. Zhurnalnyy klub Intelros. – 2016. – № 1-2 (17-18).
 4. Knyazeva, E. N. Ponyatie “Umwelt” Ya. fon Ikskyulya i ego znachimost dlya sovremennoy epistemologii [Tekst] / E. N. Knyazeva // Voprosy filosofii. – 2015. – № 5. – S. 30–43.
 5. Lapin, N. I. Programma i tipovoy instrumentariy «Sociokulturnyy portret regiona Rossii» (Modifikaciya–2010) [Tekst] / N. I. Lapin, L. A. Belyaeva – M. : IF RAN. – 2010. – S. 40–46.
 6. Levi-Stross, K. Strukturnaya antropologiya [Tekst] / K. Levi-Stross / per. s fr. V. V. Ivanova. – M. : EKSMO-Press, 2001. – 512 s.
 7. Lefevr, A. Proizvodstvo prostranstva [Tekst] / A. Lefevr. – M. : Strelka Press, 2015. – 428 s.
 8. Luman, N. Vvedenie v sistemnuyu teoriyu [Tekst] / N. Luman. – M. : Logos. – 2007. – 360 s.
 9. Terehina, O. V. Zhiznestoykost i kachestvo zhizni rabotnikov atomnoy promyshlennosti [Tekst] / O. V. Terehina // Sibirskiy vestnik psihiatrii i narkologii. – 2016. – № 3 (92). – S. 81–87.
 10. Filippov, A. F. Sociologiya prostranstva [Tekst] / A. F. Filippov – SPb.: Vladimir Dal, 2008. – 285 s.
 11. Haydegger, M. Razgovor na proselochnoy doroge. Izbrannye stati pozdnego perioda tvorchestva [Tekst] / M. Haydegger // Sbornik : per. s nem.; pod red. A. L. Dobrohotova. – M. : Vysshaya shkola. 1991. – 192 s.
 12. Haydegger, M. Bytie i vremya [Tekst] / M. Haydegger; per. s nem. V. V. Bibihina. – Harkov: Folio, 2003. – 503 s.
 13. Bachmann-Medick, D. Cultural Turns [Text] / D. Bachmann-Medick // Neuorientierung in den Kulturwissenschaften. Reinbeck b. H. – 2006. – T. 2. – R. 3–26.
 14. Braund, M. J. The Structures of Perception: An Ecological Perspective [Text] / M. J. Braund // Kritike. – 2008. – T. 2. – № 1. – R. 123–144.
 15. Gibson, J. J. The Senses Considered as Perceptual Systems [Text] / J. J. Gibson. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1966. – 335 p.
 16. Kommunikation – Gedächtnis – Raum: Kulturwissenschaften nach dem «spatial turn» [Text] / Moritz Csaky & Christoph Leitgeb (Hg.). – Bielefeld : Transcript, 2009. – 171 p.
 17. Lefebvre, H. La production de l’espace [Text] / H. Lefebvre. – Paris : Anthropos, 1974; 4e éd. Paris : Editions Economica, 2000. – 485 p.
 18. Heidegger, M. Sein und Zeit [Text] / M. Heidegger. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1927. – 437 p.
 19. Soja, E. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory [Text] / E. Soja / Graham, Elspeth; Warf, Barney; Soja, E. W. : Progress in Human Geography. – London : Verso, 1989. – Vol. 30. – 2006 (December). – P. 812–820.
 20. Schlögel, K. Im Raume lesen wir die Zeit: über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik [Text] / K. Schlögel. – München : Carl Hanser Verlag, 2003. – 464 p.
 21. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften [Text] / by Jorg Döring (Editor) & Tristan Thielmann (Editor). – Bielefeld : Transcript, 2008. – 460 p.
 22. The Spatial Turn: interdisciplinary perspectives [Text] / by Barney Warf (Editor) & Santa Arias (Editor). – London : Routledge, 2009. – 240 p.
 23. Uexküll, Jakob von. Umwelt und Innenwelt der Tiere [Text] / Jakob von Uexküll. – Berlin : Verlag von Julius. – 1909. – 264 p.

-->