VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Socio-economic research"

Performance and Modern Features of Labor Potential Quality Development

Rossoshanskaya E.A.

3 (15), 2018

Chekmareva E.A. Performance and modern features of labor potential quality development. Social area, 2018, no. 3 (15). DOI: 10.15838/sa.2018.3.15.2

DOI: 10.15838/sa.2018.3.15.2

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Report of the Conference: 19th International Conference of Labour Statisticians, Geneva, 2–11 October 2013. International Labour Office, Department of Statistics. Geneva: ILO, 2013. 107 p.
 2. Maslova I.S. Trudovoy potencial sovetskogo obschestva: voprosy teorii i metodologii issledovaniya. M., 1987. 32 s.
 3. Pankratov A.S. Trudovoy potencial: socialno-ekonomicheskie aspekty upravleniya processom ego vosproizvodstva: dis. … d-ra ekon. nauk: 08.00.05. M., 1993. 60 s.
 4. Skarzhinskiy M.I., Balandin I.Yu., Tyazhov A.I. Trudovoy potencial socialisticheskogo obschestva. M.: Ekonomika, 1987. 102 s.
 5. Soboleva I., Maslova I., Belozerova S. Realizaciya trudovogo potenciala // Chelovek i trud. 2006. № 9. C. 17–21.
 6. Toksanbaeva M.S. Socialnye interesy rabotnikov i ispolzovanie trudovogo potenciala. M.: Nauka, 2006. 259 c.
 7. Leonidova G.V., Chekmareva E.A. Opyt ocenki kachestva trudovogo potenciala na regionalnom urovne // Chelovek i trud. 2009. № 12. S. 30–33.
 8. Kachestvo naseleniya / pod red. N.M. Rimashevskoy, V.G. Kopninoy. M.: ISEPN RAN, 1993. 185 c.
 9. Acemoglu D., Autor D. What Does Human Capital Do? A Review of Goldin and Katzs The Race between Education and Technology. Journal of Economic Literature, 2012, vol. 50 (2), pp. 426–463.
 10. Becker G.S. Human Capital: Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
 11. Schultz T.W. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. New York: Free Press, 1971.
 12. OECD Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult Skills. OECD Publishing, 2013. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en
 13. OECD Skills Studies. The Survey of Adult Skills: Reader’s Companion, Second Edition. OECD Publishing, 2016. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264258075-en
 14. Quintini G. Skills at Work: How Skills and their Use Matter in the Labour Market. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 158. OECD Publishing, 2014. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/5jz44fdfjm7j-en
 15. OECD Skills Studies. Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills. OECD Publishing, 2016. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264258051-en
 16. Likert R. A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 1932, vol. 140, pp. 1–55.
 17. Gulin K.A., Shabunova A.A., Chekmareva E.A. Trudovoy potencial regiona. Vologda: ISERT RAN, 2009. 84 c.
 18. Ilin V.A., Smirnova N.A., Timofeeva Ya.B. Kachestvo trudovogo potenciala naseleniya Vologodskoy oblasti. Vologda: VNKC CEMI RAN, 1998. 76 s.
 19. Trudovoy potencial regiona: sostoyanie i razvitie / V.A. Ilin [i dr.]. Vologda: VNKC CEMI RAN, 2004. 107 c.
 20. Chekmareva E.A. Povyshenie urovnya realizacii trudovogo potenciala: rol zarabotnoy platy // Ekonomicheskie i socialnye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. 2011. № 2 (14). S. 165–172.
 21. Chekmareva E.A. Ekonomiko-matematicheskoe modelirovanie realizacii trudovogo potenciala regiona: dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.13. Vologda, 2012. 182 c.
 22. Ustinova K.A., Chekmareva E.A. Vliyanie urovnya razvitiya navykov na trudovoy potencial, ego realizaciyu i vybor rabochih mest // Ekonomika regiona. 2016. T. 12. Vyp. 3. S. 726–740.
 23. Hanushek E.A., Woessmann L. The role of cognitive skills in economic development. Journal of Economic Literature, 2008, vol. 46 (3), pp. 607–668.

-->