VolRC RAS scientific journal (online edition)
01.03.202403.2024с 01.01.2024
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Socio-economic research"

Latent Narcotism and Measures to Improve Prevention and Response to the Drug Threat

Baranovskii N.A.

3 (20), 2019

Baranovskii N.A. Latent Narcotism and Measures to Improve Prevention and Response to the Drug Threat. Social area, 2019, no. 3 (20) URL: http://socialarea-journal.ru/article/28248?_lang=en DOI: 10.15838/sa.2019.3.20.1

DOI: 10.15838/sa.2019.3.20.1

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Baranovskiy N.A. Antideviantnaya politika: teoriya i socialnaya praktika. Minsk: Belorusskaya nauka, 2011. 272 s.
  2. Sovremennoe sostoyanie narkoticheskoy situacii v Respublike Belarus / V.V. Lelevich [i dr.]. Minsk, 2012. 49 s.
  3. Baranovskiy N.A. Socialno-pravovaya sistema preduprezhdeniya antiobschestvennyh yavleniy v kontekste sovremennoy socialnoy politiki // Innovacionnoe razvitie otrasley socialnoy sfery / S.A. Shavel [i dr.]; pod obsch. red. S.A. Shavelya; Nac. akad. nauk Belarusi, In-t sociologii. Minsk: Belaruskaya navuka, 2017. S. 298–341.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: